top of page
BM

http://bymeesha.blogspot.com/2018/09/paulo-coelho-alchemist-30-years-from.html

 

Paulo Coelho: The Alchemist 30 years from the first publishing / Alchymista 30 let od prvního vydání

September 27, 2018

Paulo Coelho: The Alchemist / Alchymista
The Alchemist 30 years since the first release / 30 let od prvního vydání 


(this year marks the 30th anniversary, The Alchemist was firt published in Rio de Janeiro in 1988)

(letos je 30. výročí vydání, Alchymista poprvé vyšel v Rio de Janeiru v roce 1988) How while wandering through the lands of my own heart have I come all the way to the Alchemist? In shady corners of my soul I encountered fear and in sunny meadows I met courage and desire to face new challenges and adventures.

Jak jsem se při putování krajinami vlastního srdce dostala až k Alchymistovi? Ve stinných zákoutích své duše jsem potkala strach a na prosluněných paloucích odvahu a chuť čelit stále novým výzvám a dobrodružstvím.


First I didn't pay much attention to this book. Today I don't know why, but then I wasn't even able to start reading it. A beautiful dramatization, recorded by leading Czech actors, dragged my attention back to this book, and I am very thankful to all of them. Thanks to the dramatization I was able to fall in listening a  way easier and to fall in the story and fall in love with it gradually. The truth is that this happened in the time of my life when I was at a similar stage of searching as Santiago in the book.
 

Nejprve jsem o tuto knihu nejevila příliš velký zájem. Dnes nevím proč, ale tehdy jsem ji nedokázala nikdy ani rozečíst. Přivedla mě k ní zpátky až úžasná dramatizace vytvořená předními českými herci, za níž jim patří velký dík, a díky které jsem se dokázala daleko snáz zaposlouchat a vžít do celého příběhu a ten si zamilovat. Pravda bylo v době, kdy jsem procházela ve svém životě podobným hledáním jako Santiago při své pouti za pokladem.

 


Zde je odkaz na dramatizaci:

http://www.tympanum.cz/cs/e-shop/23-alchymista/

https://www.youtube.com/watchv=Kp24GatjRJg&list=PLuFuU89C_NrvR7yuKen0JsabFbe93OlQn&index=5


kde uslyšíte:

Vypravěč (Marek Eben), Santiago (David Novotný), otec (Jaroslav Satoranský), cikánka (Luba Skořepová), král (Josef Somr), pokladník (Jiří Stejskal), zloděj (Petr Vacek), sklenář (Jiří Lábus), Angličan (Ivan Trojan), velbloudář (Filip Tomsa), muž v oáze (Pavel Nový), Fátima (Dana Černá), kmenový vůdce (Soběslav Sejk), alchymista (Jiří Schmitzer), velitel (Petr Popelka), generál (Bronislav Poloczek), poušť (Květa Fialová), vítr (Martin Dejdar), slunce (Miroslav Vladyka), lupič (Roman Mrázik), 2. lupič (Martin Janouš), vůdce karavany (Vladimír Kratina)

 

 

 

Pod fíkovníkem v rozvalinách starého kostelíka vysoko na andaluských pláních..

Under the fig tree in the ruins of the old church high up on the Andalusian plateau


 

 

 

Rozhovor u cikánky

Talking with the gypsy woman 

 

 

 

 

Na náměstí 

In the square


 

 

 

Na náměstí s králem ze Sálemu

In the square with the king of Salem 

 

 

 

Santiago si kupuje lodní lístek

Santiago is buying the boat ticket 


 

 


                    Na stráni nad přístavem v Tarifě, kde Santiago pozoruje lodě plující do Afriky

On the hill above the port in Tarifa, where Santiago watches ships floating to Africa


 

 

 

Na arabském třžišti

At the Arabian market place

 

 

 

 

Urim a Thummim

Urim a Thummim

 

 

 

 

Sklenář ve dveřích svého obchodu

Glass shop keeper at the door of his shop

 

 

 

 

Rozhovor se sklenářem

Talking with the glass shop keeper

 

 

 

Santiago leští sklenice ve sklenářově obchodě

Santiago cleaning glasses at the glass keeper's shop


 

 

 

Santiago spolu s Angličanem čeká na odjezd karavany

Santiago together with the Englishman is waiting for the caravan to set off

 

 

 

 

Noční rozhovor s Angličanem

Night talk with the Englishman 

 

 

 

Fátima jde ke studni pro vodu

Fatima is going to the well for water

 

 

 

Rozloučení s Fátimou

Saying goodbye to Fatima

 

 

 

 

Ve stanu kmenových vůdců

In the tribe leaders' tent

 

 

 

 

První setkání s Alchymistou 

First Encounter with the Alchemist

 

 

 

 

Písečná bouře

Sand storm


 

 

 

U bran koptského kláštera

At the gates of the Cristian monatery

 

 

 

 

Santiago padl na kolena u pyramid

Santiago knelt at the sight of the pyramids

 

 

 

Na podlaze mé kuchyně

On my kitchen floor

 

Ukázky z nevšedního formátování Alchymisty: vel. stran 20 x 20 cm
Samples from an extraordinary formating of the Alchemist: page size 20 x 20 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

Location: STUDNICE, ČESKO

Comments

Popular Posts

 

Maggie a magie sexu

Cesta napříč Evropou k burácejícímu Atlantiku


Sedíme s Vojtou v kabině náklaďáku a valíme to na západ přes celou Francii. Přes zelené louky, listnaté, mechem oděné lesy na pomezí Alsaska a Bourgoňska, napříč přes rozlehlá hroudovitá pole, touhle zemí nekonečných pastvin, kde se na návrších tyčí starodávné z kamení poslepované tvrze lemované dubovými lesy. V korunách rozkošatělých stromů se ve větru houpá jmelí, jejich kmeny od severu obrůstá mech a břečťan kolem nich utahuje smyčku svých šlahounů až vysoko do nebe, kam jen lidské oko dohlédne. Krajina nekonečných táhlých kopců a pozvolných údolí se vleče až kamsi za obzor, kde v dáli už jen tušíš o útesy se rozbíjející hlučné vody slaně burácejícího Atlantiku. 

bottom of page